Alle innlegg av Agnes Kleppa

Fisterløpet

Program for dagen:
10:00 Opning – registrering/start trimklasse – turgåarar
13:00 Start born under skulealder
13:20 Start born og yngre junior (1.-4. kl og 5.-7. kl)
13:40 Start eldre junior (8.-10. kl)
14:00 Start kvinner/menn/stafett
15:00 Premiering

Trimklasse:
For små og store turgåarar – 3 km eller 8 km

Aktive klassar:
Mini (under skulealder) – 600 m
Barn (1.-4. kl.) – 600 m
Yngre Junior (5.-7. kl.) – 1,5 km
Eldre Junior (8.-10. kl.) – 3,0 km
Kvinner – 4,5 km
Menn – 7,5 km
Stafett (2-5 løparar, mix, alle aldrar), 5×1,5 km

Påmelding via internett:
https://reg.eqtiming.no/?EventUID=36395&test=1

Premiering:
Deltakarar i trimklasse: Premie for 1., 2., 3., 5., 10., 15., 20. og 25. gong.
Vandrepokalar for herre og dame, samt eldre junior (8.-10. kl.).
Alle i aktive klassar får deltakarpremie.

Påmeldingsavgift:
Barn (under 17 år): 75,-
Vaksne: 150,-
Familie: 250,-
Merk: Påmelding gjev tilgang til både trimklasse og aktiv klasse.

Kiosken er open under heile arrangementet.

Velkommen!

Lauvåsen opp!

Søndag 16.oktober, arrangerer Hjelmeland idrettslag motbakkeløpet Lauvåsen opp.

Løpet startar ved idrettsplassen på Fister og ender opp på toppen av Lauvåsen ved «Fistermasta». Her får du belønning i ei spektakulær utsikt over Ryfylke!

Motbakkeløpet er 4,2 km langt og har ei stigning på 500 høgdemeter. Her vil du med andre ord få ei real kondisjonsutfordring. Me kjører fire aktive klassar med premiering til topp tre i kvar klasse.

Starttidspunkt blir kl 11.00 ved Fister idrettsplass.

Påmelding på mail unnber@gmail.com fram til kl 10 løpsdag (søndag 16.okt). Etter dette ved oppmøte før konkurransestart.

Pris pr pers uansett klasse kr 150 + lisens kr 30.

Klasser: Jenter junior 7.-10. Gutar junior 7.-10. kl Damer 16 år+ Menn 16+

Det blir mulighet til å få frakta litt tørt tøy til toppen. Ingen organisert nedkjøring etter løpet.

Drikkestasjon på toppen.

Premieutdeling på toppen etter innkomst av alle løpere.

Set av siste dagen i hausferien og bli med!

All info vidare skjer på Lauvåsen opp si Facebook-side.

 

Sommarplan for skigruppa

Organiserte skitreningar tek sommarferie, og i treninga i ferien må i hovudsak gjerast på eiga hand.

Hovudregelen for alle aldersgrupper er at all aktivitet er god aktivitet(!), men etter kvar som ein vert eldre vert det stilt litt større krav til spesifikk trening dersom ein skal bli god på ski.

For dei av dykk som er interesserte i å gå fort på ski til vinteren, så kjem det her nokre stikkord om kva som er viktig på dei ulike alderstrinna, etterfølgt av øktbank og eksempelveker frå utviklingstrappa i langrenn frå skiforbundet.

Sjå følgjande dokument: Sommarplan Hjelmeland ilski 2016.