Fister Klubbhus

Hovudbasen til Hjelmeland Idrettslag, Fister Klubbhus, ligg like inntil Fister Idrettsplass. Klubbhuset rommar lager, kontor, kiosk/kjøkken og møtelokale, samt eigen festsal med plass til 60 personar.

Fister Klubbhus, like inntil Fister Idrettsplass, er Hjelmeland Idrettslag sin hovudbase. (Foto: Morten Hetland)

Klubbhuset skal primært brukast av Hjelmeland Idrettslag, men når Klubbhuset er ledig kan det leigast av privatpersonar eller lag/organisasjonar.

Last ned reglement for Fister Klubbhus