Medlemskap

Ein kan bli medlem i Hjelmeland Idrettslag ved å fylla ut skjemaet under. Merk at det kan koma utgifter i tillegg til årlege medlemspengar ved deltaking på kampar, cupar o.l.

Namn

Adresse

Postnr. og -stad

Telefon

E-post

Fødselsdato

Medlemskap
 Enkeltmedlem (850 kr)
 Born under 18 år (750 kr)
 Familiemedlemsskap (1.500 kr)
 Støttemedlem (300 kr)