Idrettsglede, engasjement og plass til alle!

Hovudsponsorar:

Aktuelt

Arrangement

No posts found!

Om oss

Hjelmeland idrettslag er idrettslaget for alle som bur i Hjelmeland kommune. Bur du ein annan stad og ønsker å vere med, er du sjølvsagt velkomen til det!

Vårt hovudfokus ligg på fotball og ski. Me har også ei trimgruppe som arrangerer fleire løp, i tillegg til barnetrim og badminton.

Me ønsker at flest mogleg barn og ungdom skal vere med i ein eller fleire aktivitetar i regi av idrettslaget og har difor valgt å legge oss på ein låg medlemskontigent.

Dette hadde ikkje vore mogleg utan fantastisk god støtte frå våre sponsorar. I tillegg krev det noko dugnadsinnsats frå våre medlemer.

Scroll to Top