Innkalling til ekstraordinært årsmøte: Samanslåing med Årdal Idrettslag

Klubbhuset på Hjelmeland – 24. juni kl. 19.30

Sak 1
Godkjenning av kven som har stemmerett

 Sak 2
Godkjenning av innkalling og saksliste

 Sak 3
Val av møteleiar og referent og to til å skriva under protokollen 

Sak 4
Samanslåing med Årdal idrettslag

 Sak 5
Utmelding av Norges Cykleforbund

Sakspapir finn du her: Ekstraordinært årsmøte2019.

Scroll to Top