Årsmøte 2024

Dato og tidspunkt: 13.03.2024 – kl. 19:30

Medlemmer blir med dette invitert til årsmøte i idrettslaget onsdag 13. mars 2024 kl. 19.30 i Klubbhuset.

Sakliste:

 1. Godkjenning av dei som har stemmerett
 2. Godkjenning av innkallinga, saklista og møtereglane
 3. Val av møteleiar, sekretær og 2 representantar til å skrive under protokollen
 4. Årsmelding
 5. Rekneskap
 6. Budsjett
 7. Eigenkapital – oppretting av fond for investeringar
 8. Organisasjonsplan for Hjelmeland idrettslag
 9. Kontingent 2025
 10. Planlegging nybygg Bjødnabu – førebu søknad om tippemidlar
 11. Val

Styret

Scroll to Top