Nytt styre i Hjelmeland Idrettslag

Under årsmøtet i Hjelmeland Idrettslag 27. februar vart Morten Hetland valt som ny styreleiar etter Anita Topp Sandvik.

Styret består no av:

 • Morten Hetland (leiar) – ny
 • Per Magne Gabrielsen (nestleiar) – ikkje på val
 • Reidun Pedersen (kasserar) – ikkje på val
 • Brit Dagrun Hetlelid (sekretær) – ny
 • Geir Morten Lie (anleggsansvarleg) – ikkje på val
 • Torsten Schlawicke (materialforvaltar) – på val, attval
 • Jarle Mjølhus (leiar i fotballgruppa) – ikkje på val
 • Frode Liland (leiar i handballgruppa) – ikkje på val
 • Joar Hauge (leiar i trimgruppa) – ny
 • Anna Lena Kleppa (leiar i skigruppa) – ny
 • Marta Ommundsen (varamedlem) – ny
 • Jofrid Hia (varamedlem) – ny

Kontaktinformasjon til styret finn du her

Scroll to Top