Hjelmeland Sparebank løftar idretten

Frå venstre: Susanna Poulsen (banksjef i Hjelmeland Sparebank), Morten Hetland (styreleiar i Hjelmeland Idrettslag) og Trine L. Danielsen (ordførar i Hjelmeland kommune er fornøgde med å kunna samarbeida om finansieringa av Hjelmeland Idrettsanlegg.
(Foto: John Petter Nordbø/Strandbuen)

No går startskotet for Hjelmeland Idrettsanlegg. Ei større gåve frå Hjelmeland Sparebank gjer det mogleg å realisera anlegget snarare enn venta.

På Røgjelstad i Hjelmeland kommune er det planlagt nytt idrettsanlegg med kunstgrasbane, løpebane, lengdehopp, sandvolley- og tennisbane, turløyper og aktivitetsområde. Den totale byggjekostnaden for anlegget er førebels utrekna til vel 20 millionar kroner, og med tippemidlar og bidrag frå Hjelmeland Idrettslag vil bortimot 90 prosent av anlegget vera finansiert med eksterne midlar.

Det er planlagt sentralidrettsanlegg på Røgjelstad i Hjelmeland kommune.
(Fotomontasje: Morten Hetland)

– Hjelmeland Idrettslag har lagt til grunn å bruka eigedommane Flåtene Idrettsbane og Hjelmeland Tennisanlegg som kapital til prosjektet. Dessutan er me svært takksame for at Hjelmeland Sparebank, vår hovudsponsor gjennom alle år, vil vera med i spleiselaget med midlar frå gåvefondet deira, seier Morten Hetland, styreleiar i Hjelmeland Idrettslag.

– Det er heilt naturleg for Hjelmeland Sparebank å sponsa idrettslag både i og utanfor Hjelmeland kommune, og gåvefondet vårt har støtta barne- og ungdomsarbeid i alle år. Sponsing av idrettsaktivitet for barn og ungdom er svært viktig for trivselen i bygdene, påpeikar banksjef Susanna Poulsen, som gler seg over at arbeidet med Hjelmeland Idrettsanlegg truleg kan koma i gang allereie seinhausten 2012.

Hjelmeland formannskap vedtok tysdag i denne veka å setja i gang prosjektering av anlegget og lysa ut anbod på byggjetrinn to, som omfattar kunstgrasbane, friidrettsanlegg og ei turløype.

Ordføraren i Hjelmeland kommune, Trine L. Danielsen, er svært takksam for samarbeidet med Hjelmeland Idrettslag og Hjelmeland Sparebank.

– Saman får me realisert eit historisk viktig idrettsanlegg for innbyggjarane våre. Me ser optimistisk på framtida for Hjelmeland, og ynskjer med dette anlegget å leggja til rette for aktivitet for store og små. Eg er stolt over at me skal klara dette saman, og det er stas at startskotet går i folkehelseåret 2012. No gler eg meg til å springa på banen, jublar den sporty ordføraren.

Kontaktinformasjon:

Hjelmeland kommune ordførar Trine L. Danielsen tlf. 40 43 90 10
Hjelmeland Idrettslag styreleiar Morten Hetland tlf. 45 43 69 05
Hjelmeland Sparebank banksjef Susanna Poulsen tlf. 92 86 07 46
Scroll to Top