Seniorlaget med nye drakter

Bak frå venstre: Marcin Wodka (trenar), Anis Kassimi, Odd Fossaa Viga, Håvard Langeland Mæle, Jon-Viggo Andresen, Even Bergsagel, Marius Loktu, Kenneth Iversen, John Eirik Svendsen og Sveinung Sandvik (lagleiar).
Framme frå venstre: Harald Andresen, Kristian Bjørkeland, Stig Bergsagel, Sondre Hovda, Joachim Sørreime Verpe, Henning Rød, Eirik Fossaa og Christian Vanvik.
(Foto: Morten Hetland/Hetland Media)

Hjelmeland Idrettslag har i år revidert avtalane med samarbeidspartnarane våre, noko som har ført til at lagsdraktene våre gradvis skal skiftast ut i løpet av dei neste åra. Først ut med nye drakter var seniorlaget i fotball.

Hovudsponsorane våre er i år som i fjor Hjelmeland Sparebank og Marine Harvest.

Elles har Hjelmeland Idrettslag i 2012 samarbeidsavtalar med:

Scroll to Top