Takk for innsatsen!

Norsk Frukt- og Laksefest
(Foto: Morten Hetland)

Hjelmeland Idrettslag vil retta ei stor takk til alle som stilte på dugnad for oss som vakter under Norsk Frukt- og Laksefest 2012. Innsatsen dykkar var med på å gjera festen til eit vellukka og triveleg arrangement.

Scroll to Top