Årsmøte i Hjelmeland idrettslag 29.mars 2016

Det vert årsmøte i Hjelmeland idrettslag tysdag 29.mars kl 20.00 i Hjelmelandshallen.

Innkomne saker må vera styret i hende innan 15mars. Desse kan sendast til agneskleppa@hotmail.com

Sakspapira vert publisert på heimesida, www.hjelmelandil.no, seinast 22.mars.

Alle medlemmer er hjarteleg velkomne!

Servering!

Scroll to Top