Sommarplan for skigruppa

Organiserte skitreningar tek sommarferie, og i treninga i ferien må i hovudsak gjerast på eiga hand.

Hovudregelen for alle aldersgrupper er at all aktivitet er god aktivitet(!), men etter kvar som ein vert eldre vert det stilt litt større krav til spesifikk trening dersom ein skal bli god på ski.

For dei av dykk som er interesserte i å gå fort på ski til vinteren, så kjem det her nokre stikkord om kva som er viktig på dei ulike alderstrinna, etterfølgt av øktbank og eksempelveker frå utviklingstrappa i langrenn frå skiforbundet.

Sjå følgjande dokument: Sommarplan Hjelmeland ilski 2016.

Scroll to Top