Full Fart 2017

Det blir Full Fart også dette året, 26. –  30. juni.  Idrettslaget arrangerer ei aktivitetsveke for barn frå 3. – 7. klasse, den første veka etter at skulen har tatt sommarferiefull fart tunnell

«Full fart» er 5 dagar der barna får vera med på mange ulike idrettsaktivitetar. Det er mykje leik og moro. Det heile styrt av vaksne og ansvarlege leiarar.
Dette er eit godt alternativ for å aktivisera barna i sommarferien.

Meir informasjon om program og påmelding kjem snart.

Scroll to Top