Ekstraordinær generalforsamling

Det kjem til å bli arrangert ekstraordinær generalforsamling ang bygging av klubbhus.

Dette vert varsla to veker i forkant.

Scroll to Top