Organisasjonsplan

Årsmøtet i Hjelmeland Idrettslag vedtok på årsmøtet i februar 2011 ein ny organisasjonsplan. Organisasjonsplanen skal behandlast av årsmøtet kvart år.

Organisasjonsplan2016

Scroll to Top