Månadsarkiv: mai 2017

Fisterløpet

Program for dagen:
10:00 Opning – registrering/start trimklasse – turgåarar
13:00 Start born under skulealder
13:20 Start born og yngre junior (1.-4. kl og 5.-7. kl)
13:40 Start eldre junior (8.-10. kl)
14:00 Start kvinner/menn/stafett
15:00 Premiering

Trimklasse:
For små og store turgåarar – 3 km eller 8 km

Aktive klassar:
Mini (under skulealder) – 600 m
Barn (1.-4. kl.) – 600 m
Yngre Junior (5.-7. kl.) – 1,5 km
Eldre Junior (8.-10. kl.) – 3,0 km
Kvinner – 4,5 km
Menn – 7,5 km
Stafett (2-5 løparar, mix, alle aldrar), 5×1,5 km

Påmelding via internett:
https://reg.eqtiming.no/?EventUID=36395&test=1

Premiering:
Deltakarar i trimklasse: Premie for 1., 2., 3., 5., 10., 15., 20. og 25. gong.
Vandrepokalar for herre og dame, samt eldre junior (8.-10. kl.).
Alle i aktive klassar får deltakarpremie.

Påmeldingsavgift:
Barn (under 17 år): 75,-
Vaksne: 150,-
Familie: 250,-
Merk: Påmelding gjev tilgang til både trimklasse og aktiv klasse.

Kiosken er open under heile arrangementet.

Velkommen!

Lyst på ein super sommarjobb?

Hjelmeland idrettslag treng fleire leiarar til Full Fart 2017. Har  du lyst til på ein super sommarjobb?
Full Fart er ei aktivitetsveke som idrettslaget arrangerar for dei som er ferdige med 3. klasse til og med dei som er ferdige med 7. klasse.  Kvart år første veka etter skuleslutt, dette året er blir det 26. – 30. juni. Til dette trenge me positive, inspirerande og ansvarlege leiarar.  Me har eit lag med leiarar med erfaring frå tidlegare år, men treng minst to til som kan vera med denne veka.
Likar du og driva med idrett og aktivitetar ute, og likar du å arbeida med barn og unge, kan dette vera jobben for deg.
Høyres dette interessant ut? Send ein e-post til Torborg.kleppa@live.com, innan 1. juni. Skriv gjerne litt om deg sjølv og dine kvalifikasjonar for jobben. Har du trenarkompetanse/er instruktør i ein idrett vil me gjerne vite det.

Full Fart 2017

Det blir Full Fart også dette året, 26. –  30. juni.  Idrettslaget arrangerer ei aktivitetsveke for barn frå 3. – 7. klasse, den første veka etter at skulen har tatt sommarferiefull fart tunnell

«Full fart» er 5 dagar der barna får vera med på mange ulike idrettsaktivitetar. Det er mykje leik og moro. Det heile styrt av vaksne og ansvarlege leiarar.
Dette er eit godt alternativ for å aktivisera barna i sommarferien.

Meir informasjon om program og påmelding kjem snart.