Sommarplan for skigruppa

Organiserte skitreningar tek sommarferie, og i treninga i ferien må i hovudsak gjerast på eiga hand.

Hovudregelen for alle aldersgrupper er at all aktivitet er god aktivitet(!), men etter kvar som ein vert eldre vert det stilt litt større krav til spesifikk trening dersom ein skal bli god på ski.

For dei av dykk som er interesserte i å gå fort på ski til vinteren, så kjem det her nokre stikkord om kva som er viktig på dei ulike alderstrinna, etterfølgt av øktbank og eksempelveker frå utviklingstrappa i langrenn frå skiforbundet.

Sjå følgjande dokument: Sommarplan Hjelmeland ilski 2016.

Resultat Marine-Harvest – barnesykkelrittet

Heile 37 ivrige barn deltok i Marine Harvest-rittet for barn.
Barnehagebarna fekk sykle så mange rundar dei klarte på 5 min. 1.- 3. kl. sykla ein gong til Grova, og 4. – 6. kl.  sykla to gonger til Grova. Her ser du kven som var med og kor fort dei eldste sykla:

Barnehage – deltatt:
Linnea Tuntland, Vårinn Østebøvik, Pernille Drognes, Jens Drognes, Simon Drognes, Tomine Hausken, Gyda Kleiberg Sørensen,Jonathan Vadla, Simon Vadla, Noah Jarwson Pedersen.

1. –  3. kl. – deltatt:
Johanne Hetlelid, Iris Tuntland, Ida Sie, Storm Kleiberg Sørensen, Eline Vadla, Malin Flem, Jonas Stuvik, Synne Hausken, Jakob Sande, Syvert Kleppa, Endre Frønsdal, Nathalia Grzenkowics, Michal Dada, Brage Østebøvik, Sondre Vadla, Ronja Foss, Norunn Westersjø.

4. – 6.kl:
1. Kaja Hetlelid  13:06
2. Steinar Frønsdal  13:09
3. Marcel Grzenkowics  13:13
4. Thomas Munthe  13:20
5. Helene Flem  13:44
6. Trym Jakobsen Fjelde  16:22
7. Karoline Hetlelid  16:35
8. Elias Flem  16:45
9. Guro Marie Kleppa  17:32

Resultat Fisterløpet 2016

Omlag 150 løperar stilte til start i aktiv klasse i Fisterløpet. Både store og små. Her er resultatlista:Resultat_05_05_2016_16_47_25 (1) Fisterløpet.
De kan også finna resultata direkte på eqtiming.no , her: http://live.eqtiming.no/25483.

NB! Det er i alle fall to feil i lista, som me veit om, men ikkje har fått retta:
– Mina Gol-Mohammadi står oppført som vinnar i 5-7. kl .,  ho sprang i 1- 4. kl, og vinnar i jenter 5-7 kl. er Ane Hjørungdal Vika
– Lars Bakke blei nr. 2 i Guttar 8. – 10. kl, ikkje nr. 4 som det sår i lista.

Me jobbar med å retta opp feila.

Full Fart 2016

20. – 24. juni

Hjelmeland idrettslag vil som før arrangera ei aktivitetsveke for barn frå 3. – 7. klasse, den første veka etter at skulen har tatt sommarferie.full fart trillebår

«Full fart» er 5 dagar der barna får vera med på mange ulike idrettsaktivitetar. Det heile styrt av vaksne og ansvarlege leiarar.
Dette er eit godt alternativ for å aktivisera barna i sommarferien.
Les meir i den vedlagde invitasjonen:

Invitasjon full fart 2016

Fair Play

Spelarar, trenarar, leiarar, dommarar, føresatte/foreldre, besteforeldre, publikum, supportarar, media eller andre aktørar innan fotballen har alle eit ansvar for å opptre i tråd med Fair Play-verdiane.

Målsettinga med Fair Play-arbeidet er at alle involverte i norsk fotball skal ha eit bevisst forhold til fotballen sine grunnverdiar forankra i prinsippet om Fair Play.

Prinsippet om Fair Play skal visast gjennom positive og konkrete handlingar.
Alle målgruppene har eit ansvar for å forsterka det gode fotballmiljøet. Alle har også eit ansvar for å endre og/eller påvirke haldningar, der ein opplever episodar prega av manglande respekt og toleranse.

Hjelmeland idrettslaget ønskjer ei sterkare satsing på Fair Play -arbeidet, og Bjørn Solberg har starta som Fair Play – kontakt i fotballstyret. Nedanfor finn de ein presentasjon om Fair Play som Bjørn presenterte på eit møte for trenarar og lagleiarar.

Presentation fair play 

Nye dommarar er klare for innsats!

dommarkurs

Torsdag 14. april var det klubbdommarkurs, og det var ein fin gjeng som møtte opp på kurs. Heile 21 ungdommar var med på kurset og fekk læra mykje om kva som går og kva som ikkje er lov på fotballbana. Me oppfordrar trenarar, lagleiarar og foreldre til å ta godt i mot dei nye dommarane!
Liste over dommarar og fordeling på laga er no klar, og de finn den under Fotball – Dommerar .