Lyst på ein super sommarjobb?

Hjelmeland idrettslag treng fleire leiarar til Full Fart 2017. Har  du lyst til på ein super sommarjobb?
Full Fart er ei aktivitetsveke som idrettslaget arrangerar for dei som er ferdige med 3. klasse til og med dei som er ferdige med 7. klasse.  Kvart år første veka etter skuleslutt, dette året er blir det 26. – 30. juni. Til dette trenge me positive, inspirerande og ansvarlege leiarar.  Me har eit lag med leiarar med erfaring frå tidlegare år, men treng minst to til som kan vera med denne veka.
Likar du og driva med idrett og aktivitetar ute, og likar du å arbeida med barn og unge, kan dette vera jobben for deg.
Høyres dette interessant ut? Send ein e-post til Torborg.kleppa@live.com, innan 1. juni. Skriv gjerne litt om deg sjølv og dine kvalifikasjonar for jobben. Har du trenarkompetanse/er instruktør i ein idrett vil me gjerne vite det.

Full Fart 2017

Det blir Full Fart også dette året, 26. –  30. juni.  Idrettslaget arrangerer ei aktivitetsveke for barn frå 3. – 7. klasse, den første veka etter at skulen har tatt sommarferiefull fart tunnell

«Full fart» er 5 dagar der barna får vera med på mange ulike idrettsaktivitetar. Det er mykje leik og moro. Det heile styrt av vaksne og ansvarlege leiarar.
Dette er eit godt alternativ for å aktivisera barna i sommarferien.

Meir informasjon om program og påmelding kjem snart.

Lauvåsen opp!

Søndag 16.oktober, arrangerer Hjelmeland idrettslag motbakkeløpet Lauvåsen opp.

Løpet startar ved idrettsplassen på Fister og ender opp på toppen av Lauvåsen ved «Fistermasta». Her får du belønning i ei spektakulær utsikt over Ryfylke!

Motbakkeløpet er 4,2 km langt og har ei stigning på 500 høgdemeter. Her vil du med andre ord få ei real kondisjonsutfordring. Me kjører fire aktive klassar med premiering til topp tre i kvar klasse.

Starttidspunkt blir kl 11.00 ved Fister idrettsplass.

Påmelding på mail unnber@gmail.com fram til kl 10 løpsdag (søndag 16.okt). Etter dette ved oppmøte før konkurransestart.

Pris pr pers uansett klasse kr 150 + lisens kr 30.

Klasser: Jenter junior 7.-10. Gutar junior 7.-10. kl Damer 16 år+ Menn 16+

Det blir mulighet til å få frakta litt tørt tøy til toppen. Ingen organisert nedkjøring etter løpet.

Drikkestasjon på toppen.

Premieutdeling på toppen etter innkomst av alle løpere.

Set av siste dagen i hausferien og bli med!

All info vidare skjer på Lauvåsen opp si Facebook-side.

 

Sommarplan for skigruppa

Organiserte skitreningar tek sommarferie, og i treninga i ferien må i hovudsak gjerast på eiga hand.

Hovudregelen for alle aldersgrupper er at all aktivitet er god aktivitet(!), men etter kvar som ein vert eldre vert det stilt litt større krav til spesifikk trening dersom ein skal bli god på ski.

For dei av dykk som er interesserte i å gå fort på ski til vinteren, så kjem det her nokre stikkord om kva som er viktig på dei ulike alderstrinna, etterfølgt av øktbank og eksempelveker frå utviklingstrappa i langrenn frå skiforbundet.

Sjå følgjande dokument: Sommarplan Hjelmeland ilski 2016.

Resultat Marine-Harvest – barnesykkelrittet

Heile 37 ivrige barn deltok i Marine Harvest-rittet for barn.
Barnehagebarna fekk sykle så mange rundar dei klarte på 5 min. 1.- 3. kl. sykla ein gong til Grova, og 4. – 6. kl.  sykla to gonger til Grova. Her ser du kven som var med og kor fort dei eldste sykla:

Barnehage – deltatt:
Linnea Tuntland, Vårinn Østebøvik, Pernille Drognes, Jens Drognes, Simon Drognes, Tomine Hausken, Gyda Kleiberg Sørensen,Jonathan Vadla, Simon Vadla, Noah Jarwson Pedersen.

1. –  3. kl. – deltatt:
Johanne Hetlelid, Iris Tuntland, Ida Sie, Storm Kleiberg Sørensen, Eline Vadla, Malin Flem, Jonas Stuvik, Synne Hausken, Jakob Sande, Syvert Kleppa, Endre Frønsdal, Nathalia Grzenkowics, Michal Dada, Brage Østebøvik, Sondre Vadla, Ronja Foss, Norunn Westersjø.

4. – 6.kl:
1. Kaja Hetlelid  13:06
2. Steinar Frønsdal  13:09
3. Marcel Grzenkowics  13:13
4. Thomas Munthe  13:20
5. Helene Flem  13:44
6. Trym Jakobsen Fjelde  16:22
7. Karoline Hetlelid  16:35
8. Elias Flem  16:45
9. Guro Marie Kleppa  17:32